2010-09-20 00:00
DAS

Maryd Maskin har förvärvat fastigheten Korreboda 5:1,

Fastigheten har tidigare hyst förpackningsindustri bl.a Ivers Lee och Inpac, nu kommer vi att anpassa fastigheten efter vår verksamhet och kommer även att ta in hyresgäster i den 8800 kvm stora byggnaden.