2011-07-20 00:00
DAS

 

Vi har för att bredda vårt program beslutat ta in Rinieri redskap till den svenska marknaden, sortimentet kompletterar vårt maskinutbud ytterligare mot specialodling och även mot kommuner, förvaltning och golfbane skötsel.